Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Štvrtok, 12 Dec 2019

Aktuality

 

Počasie Jablonov - Svieti.com

Predpoveď na ďalších 8 dní

Počasie Jablonov - Svieti.com

 

 


Princíp rozdeľovania mikulášskych balíčkov v obci Jablonov (pdf.) (zverejnené 7.12.2016)


Informácia o zriadení web stránky Urbárskeho pozemkového spoločenstva Jablonov - www.upsjablonov.webnode.sk (zverejnené 10. 11. 2016)


Nebuďme leniví, trieďme odpad (pdf.) (zverejnené dňa 22. 7. 2016)


Výsledky komunálnych volieb v obci Jablonov 2014 (pdf.)


Zoznam dlžníkov - Obec Jablonov (zverejnené 1. 3. 2017)


KALENDÁR SEPAROVANÉHO ZBERU 2017 (xls.) (zverejnené 29. 12. 2016)


Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31.januára príslušného kalendárneho roka na obecný úrad.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2016 podáva občan:

- ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie, dedičstvo...) nehnuteľnosť v roku 2016,

- u ktorého nastala v priebehu roka 2016 zmena vo výmere m2,

- u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.

 

Daňovník, ktorý podal priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2016 (alebo skôr) a v priebehu roka 2016 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, podáva do 31.1.2017 čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daňovník, ktorý podal priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2016 (alebo skôr) a v priebehu roka 2016 mu zanikla daňová povinnosť (predaj, darovanie...), podáva do 31.1.2017 čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Tlačivá (platné od 1. 1. 2015) ručne vypísané a podpísané doručiť osobne do kancelárie OÚ alebo poštou na adresu: Obec Jablonov, 053 03 Jablonov 165 - do 31. januára 2017 !!!

Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti + súhrn príloh (pdf.)
Priznanie k dani z pozemkov (pdf.)
Priznanie k dani zo stavieb - jeden účel (pdf.)
Priznanie k dani zo stavieb - viacere účely (pdf.)
Priznanie k dani z bytov (pdf.)
Priznanie k dani za psa (pdf.)
Priznanie k dani za predajné automaty (pdf.)
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (pdf.)
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane (pdf.)


Predmet dane, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane,  vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonov č. 1/2016 o dani z nehnuteľností + Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016.

Kontaktná osoba: Katarína Fabianová, 053/4541363


 

NOVÉ → Virtuálny † cintorín  NOVÉ