Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

You are here: Úvod » Infoservis
Streda, 11 Dec 2019

Infoservis

Otváracie hodiny predajne - Potraviny (Ľ. Nič)

Pondelok 6. 00 – 11. 00
Utorok 6. 00 – 11. 00 14. 00 – 17. 00
Streda 6. 00 – 11. 00 14. 00 – 17. 00
Štvrtok 6. 00 – 11. 00 14. 00 – 17. 00
Piatok 6. 00 – 11. 00 14. 00 – 17. 00
Sobota 6. 00 – 11. 00

 

 

Adresa:  Potraviny - Nič Ľudovít, 053 03 Jablonov 43

Telefón: 053 / 454 13 75

Otváracie hodiny na pošte

Pondelok 7.30 – 10.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 – 10.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 – 10.00 14.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 – 10.00 13.00 - 15.30
Piatok 7.30 – 10.00 13.00 - 15.30

Vedúci:   Dávid Boron
Adresa:

Pošta Jablonov pri Levoči, 053 03 Jablonov 139

Telefón:  053 / 454 13 62


 

  

Jablonovský občasník

 

Jablonovský občasník je nepravidelné tlačové periodikum, ktoré vydáva Obecný úrad v Jablonove. Jeho cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkých pripravovaných aktivitách, dôležitých rozhodutiach obecného zastupiteľstva i všetkých zrealizovaných akciách, ktoré boli a sú súčasťou života obce. Občasník mapuje investičné, kultúrne, športové a iné aktivity.

Ak si chcete prezrieť náš časopis, potrebujete mať nainštalovaný program Adobe acrobat reader. Ak ho máte nainštalovaný, stiahnite si najprv súbor do svojho počítača a potom si ho otvorte v programe, kde sa vám zobrazí. Ak ho nainštalovaný nemáte, môžete si ho stiahnuť a nainštalovať vo svojom počítači.

Adobe Acrobat reader  → stiahnuť tu


JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 1/2007, ročník I. (860 kB)


JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 2/2007, ročník II. (1,17 MB)


JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 1/2008, ročník III. (1,94 MB)


JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 1/2011, ročník IV. (1,74 MB)

JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 1/2015, ročník V. (2,46 MB)

♦  JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 2/2015, ročník VI.(6,04 MB) + pohľadnica/kalendáre (547 kB)

♦ 

JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 1/2016, ročník VII. (3,23 MB)


 JABLONOVSKÝ OBČASNÍK č. 2/2016, ročník VIII. (11,9 MB)

ZŠ s MŠ Jablonov

skola-jablonov ZŠ s MŠ Jablonov → zriaďovateľ Obec Jablonov
Základná a materská škola v Jablonove tvoria jeden právny subjekt od júla roku 2005. Vtedy došlo k osamostatneniu Základnej školy v Jablonove, ktorá dlhé roky patrila pod Základnú školu v Spišskom Podhradí. Tento krok bol z hľadiska ďalšieho fungovania a rozvoja základnej školy nevyhnutný. V posledných rokoch sa v škole zrekonštruovala kotolňa, došlo k prebudovaniu vchodu školy, čiastočnému vybaveniu školy výpočtovou technikou a výmene okien. V lete 2012 bola vybudovaná nová strecha na školskej jedálni, opravený strop kuchyne a jedálne a vymaľované steny. V priestoroch školy došlo k rekonštrukcii kancelárie ekonómky. V exteriéri ZŠ boli vysadené okrasné stromčeky a zeleň rovnako ako v parkoch obce. MŠ bola takisto vymaľovaná.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2015/2016 (pdf.)


Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školský rok 2014/2015 (pdf.)


 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Jablonov

Mgr. Adriana Múdra

Ekonomická pracovníčka

Mária Tejbusová

Vedúca školskej jedálne

Emília Slezáková


 

0. ročník triedna učiteľka Mgr. Eva Dzurillová
1. a 2. ročník triedny učiteľ Mgr. Ján Beliš
3. a 4. ročník triedna učiteľka Mgr. Adriana Múdra
náboženská výchova Mgr. Ján Marťák
asistentka učiteľa

Júlia Polhošová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, učiteľka MŠ Agnesa Mišagová
učiteľka MŠ 

Mgr. Katarína Kvasňáková


 

V školskom roku 2016/2017 je zapísaných:

 -v ZŠ 55 žiakov a v MŠ 24 žiakov.


 

ZŠ s MŠ Jablonov

053 03 Jablonov 209

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. kontakt ZŠ: 053/454 13 64

web:http://zsmsjablonov.edupage.org/

tel. kontakt MŠ: 0917 694 403

web:https://www.facebook.com/pages/Matersk%C3%A1-%C5%A1kola-Jablonov/1419161368377704

 

 

 

 

Podnikatelia

Ľudovít Nič - Potraviny a pohostinstvo, Jablonov 43
Ján Voško - Stolárska dielňa, Jablonov 12
Ondrej Olej - Stolárska dielňa, Jablonov 167
Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát - predseda: Pavol Košala 
Želiarska spoločnosť - predseda: Ján Voško

DHZ Jablonov

   Dobrovoľná požiarná ochrana má v našej obci dlhodobú tradíciu a teší sa veľkému záujmu. Má v súčasnosti 59 členov z toho 25 žien. Aktivity DHZ zasahujú takmer do všetkých oblastí života. Členovia DHZ sa aktívne podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej činnosti, usporadúvajú kultúrne podujatia, vychovávajú deti a dorast, poskytujú pomocnú ruku občanom pri živelných pohromách.

   Prvá písomná zmienka o DHZ Jablonov je z roku 1928. Pri tejto príležitosti oslavuje tento rok 85. výročie založenia hasičského zboru. Počas týchto rokov sa v ňom vystriedalo veľa členov a veľa dobrých funkcionárov, ktorí mohli túto dobrovoľnú organizáciu viesť. Dnešný predseda Anton Burik a veliteľ Dušan Kožuško sa snažia viesť tento kolektív mladých ľudí čo najlepšie ako len vedia, čoho dôkazom sú aj výsledky, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vo viacerých súťažiach v rámci regiónu i na krajských súťažiach, ktorých sa zúčastňujú.

   Jablonovský hasičský zbor sa zúčastňuje nielen na súťažiach, ale aj na rôznych brigádach (rekonštrukcia kostola), pri väčších požiaroch (hasenie stohu, vypaľovanie trávy...), kde ukazujú, že sú naozaj ,,vždy pripravení“.

poiarnici - logo

Členovia výboru DHZ Jablonov:                    
predseda - veliteľ: Anton Burik
veliteľ: Dušan Kožuško
tajomník: Gabriela Orinčáková
strojník: Michal Boženko
preventivár: Tomáš Orlovský
pokladník: Dušan Glevický
referent mládeže: Helena Štofilová
revízor: Tomáš Nič

Desatoro DHZ:

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2.  Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

florian 4. máj - sv. Florián - patrón hasičov                        

   Od 8. storočia uctievali kult sv. Floriána ako svätca chrániaceho oblasti pri rieke Enns pred Avarmi.Do 15. storočia ochraňoval pred ohňom sv. Vavrinec a sv. Agáta. Mnohé legendy o živote sv. Floriána majú historicky reálne jadro a sú spojené so šírením kresťanstva. Prečo sa stal práve sv. Florián patrónom hasičov? Na túto otázku je viac verzií odpovedí, z ktorých prvá hovorí o záchrane istého uhliara, ktorí spadol do ohňa a na Floriánov  príhovor bol zachránený. V ďalšej legende sa spomína zbožný rímsky vojak Florián, ktorého viera bola taká veľká , že zahasila plamene horiaceho domu a tak bol pred skazou uchránený. Iné pramene pripisujú Floriánovo patrónstvo nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú používali na hasenie požiarov práve hasiči. Pod jeho patrónstvo sa okrem  hasičov  pridali aj kominári.


 

 

 

Kostol, oznamy, virtuálny cintorín

2bKostol sv. Márie Magdalény, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, dal postaviť v r. 1827 biskup Bélik (je v ňom pochovaný). Na tomto mieste sa nachádza cintorín.

Aktuálne FARSKÉ OZNAMY TU (v časti farské oznamy)

Na odkaze nižšie je dostupný oficiálny online portál obecného cintorína obce Jablonov a v ňom:
- mapu cintorína,
- detaily hrobových miest s fotografiami,
- zoznamy zosnulých (údaje z náhrobných tabúľ):
→ http://virtualnycintorin.sk/l_display_page=8&l_display_tabpage=1

 

 

Kalendár separovaného zberu 2017

→ Kalendár separovaného zberu 2017 (xls.). ZMENY BUDÚ HLÁSENÉ V OBECNOM ROZHLASE

Jubilanti

Najstarší občania našej obce
vek dosiahnutý v r. 2017 lucne kvety_kytica_leto
Ľachová Mária 94 rokov
Milučká Mária 90 rokov
Ondrišová Mária 90 rokov
Mišagová Anna 90 rokov
Ondrejčáková Mária 90 rokov
Muchová Helena 88 rokov
Mišagová Anna 88 rokov
Ničová Mária  88 rokov
Vudarčík Emil 87 rokov
Kačová Irena† 86 rokov


MILÍ  NAŠI  JUBILANTI ROKU 2017,


... do Vašich  spomienok sa už veľa zmestí, 

šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,

pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, 

v deň Vášho sviatku, ťažko hľadať slová ...


... človek často premeškáva veľa šťastia, pretože stále čaká na niečo mimoriadne. 

Nech ďalší rok Vášho života je plný malých šťastí, z ktorých vznikne jedno veľké a trvalé.

 

Nech slza smútku nesteká po Vašej tvári, nech na nej len úsmev žiari. 

Ku krásnemu sviatku náruč plnú sviežich dní naplnených radostnými chvíľami v kruhu blízkych a priateľov Vám želajú ...

                                                                                             

                 ...Obecný úrad Jablonov

a občania obce Jablonov

 

Jubilanti 2017
60-roční: 65-roční: 70-roční: 75-roční: 80-roční: 85-roční:
Pišta Gejza Košalová Darina Jurečková Anna Fabianová Mária Bileková Juliana -
Bendiková Gizela Kráslová Pavlína Sokolská Agnesa Sokolský Imrich Blaško Štefan
Kandráč Václav Grobarčíková Anna Maček Ján  Molčanová Mária Fabian Pavol
Molčanová Darina Gonda Anton Boženková Anna Glevická Anna Orlovská Margita
Ondriš Ondrej Ovčarik Imrich Chlebový Imrich Vudarčíková Anna
Orlovský Pavol Lazor Peter Kačí František  Bileková Alžbeta
Pištová Margita Eliaš Vladimír Pivovarničková Margita   Molčanová Agnesa 
Eliašová Marta Pitková Mária Šimková Oľga Chlebový Vendelín 
Ing. Mucha Ján Chlebový Ján