Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

You are here: Úvod » Kultúra » DHZ Jablonov
Utorok, 15 Okt 2019

DHZ Jablonov

E-mail Tlačiť

   Dobrovoľná požiarná ochrana má v našej obci dlhodobú tradíciu a teší sa veľkému záujmu. Má v súčasnosti 59 členov z toho 25 žien. Aktivity DHZ zasahujú takmer do všetkých oblastí života. Členovia DHZ sa aktívne podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej činnosti, usporadúvajú kultúrne podujatia, vychovávajú deti a dorast, poskytujú pomocnú ruku občanom pri živelných pohromách.

   Prvá písomná zmienka o DHZ Jablonov je z roku 1928. Pri tejto príležitosti oslavuje tento rok 85. výročie založenia hasičského zboru. Počas týchto rokov sa v ňom vystriedalo veľa členov a veľa dobrých funkcionárov, ktorí mohli túto dobrovoľnú organizáciu viesť. Dnešný predseda Anton Burik a veliteľ Dušan Kožuško sa snažia viesť tento kolektív mladých ľudí čo najlepšie ako len vedia, čoho dôkazom sú aj výsledky, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vo viacerých súťažiach v rámci regiónu i na krajských súťažiach, ktorých sa zúčastňujú.

   Jablonovský hasičský zbor sa zúčastňuje nielen na súťažiach, ale aj na rôznych brigádach (rekonštrukcia kostola), pri väčších požiaroch (hasenie stohu, vypaľovanie trávy...), kde ukazujú, že sú naozaj ,,vždy pripravení“.

poiarnici - logo

Členovia výboru DHZ Jablonov:                    
predseda - veliteľ: Anton Burik
veliteľ: Dušan Kožuško
tajomník: Gabriela Orinčáková
strojník: Michal Boženko
preventivár: Tomáš Orlovský
pokladník: Dušan Glevický
referent mládeže: Helena Štofilová
revízor: Tomáš Nič

Desatoro DHZ:

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2.  Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

florian 4. máj - sv. Florián - patrón hasičov                        

   Od 8. storočia uctievali kult sv. Floriána ako svätca chrániaceho oblasti pri rieke Enns pred Avarmi.Do 15. storočia ochraňoval pred ohňom sv. Vavrinec a sv. Agáta. Mnohé legendy o živote sv. Floriána majú historicky reálne jadro a sú spojené so šírením kresťanstva. Prečo sa stal práve sv. Florián patrónom hasičov? Na túto otázku je viac verzií odpovedí, z ktorých prvá hovorí o záchrane istého uhliara, ktorí spadol do ohňa a na Floriánov  príhovor bol zachránený. V ďalšej legende sa spomína zbožný rímsky vojak Florián, ktorého viera bola taká veľká , že zahasila plamene horiaceho domu a tak bol pred skazou uchránený. Iné pramene pripisujú Floriánovo patrónstvo nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú používali na hasenie požiarov práve hasiči. Pod jeho patrónstvo sa okrem  hasičov  pridali aj kominári.