Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Streda, 11 Dec 2019
E-mail Tlačiť

Mužská spevácka skupina KORČAŠKARE


     Myšlienka založiť mužskú ľudovú spevácku skupinu KORČAŠKARE uzrela svetlo sveta 28. decembra 2006. Vraj sa zrodila na schodoch pred miestnym pohostinstvom a zakrátko sa stala skutočnosťou. Zopár nadšencov začalo nacvičovať prvé ľudové piesne, postupne sa počet členov zvýšil a repertoár spestril. Prvoradou snahou bolo a je oživiť zabudnuté jablonovské piesne a piesne z blízkeho okolia. Názov KORČAŠKARE má historické korene, keďže oddávna obyvateľov z Jablonova volajú korčaškare ("korčašek", teda nožík). Dodnes KORČAŠKARE reprezentujú našu dedinu na rôznych folklórnych vystúpeniach, regionálnych postupových súťažiach, u nás v dedine, ba dokonca i v zahraničí. 

 Členovia(zľava): Michal Boženko, Jozef Molčan, Rastislav Bilek,

Dušan Kožuško,Ľubomír Glevický, Ján Grobarčík, Mgr. Milan Glevický (vedúci),

Štefan Blaško, Vladimír Kaľavský,Ján Fabián, Ján Mucha, Peter Kožuško.  

 


     Sme veľmi radi, že naša zanietenosť a trvácnosť prináša ovocie. Mám na mysli vznik ďalších ľudových skupín - ženskú spevácku skupinu Jablonečka a Ľudovú hudbu JAS. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na detský súbor Korčašek, ktorý je úzko spätý s deťmi, hlavne z jablonovskej školy.

     A najviac nás hreje pri srdci, keď vidíme, že aj mladšia generácia má kladný vzťah k tradíciám a neváha tráviť svoj voľný čas na skúšakch, aby potom dôstojne reprezentovala našu obec Jablonov. Na rôznych podujatiach sme vystupovali spolu, napríklad: "Dni vína a medu na Spišskej Kapitule", oslavy v Domaňovciach, a samozrejme doma a to na "Zabíjačke" a "Kataríne". Najmä v Domaňovciach to bolo zaujímavé, keď sme im urobili viac ako hodinový program s tromi skupinami, kde každá ponúkla niečo iné.

     Ale vrátim sa ku Korčaškárom. Kedysi sme mali trinásť členov, no dnes sa počet trochu znížil. Myslím, že na kvalite spevu to neubralo, skôr naopak. Zostali sme desiati. Najviac sa tešíme z príchodu nového člena, vynikajúceho harmonikára Tomáša Vojtaneka, ktorého sme po presťahovaní do Jablonova oslovili a on bez váhania prišiel a oživil našu skupinu. Za to sme mu nesmierne vďační. Teraz máme dvoch skvelých akordeonistov a keď nemôže hrať Tomáš, hrá Mimo Glevický, ktorému tiež patrí veľká vďaka za jeho hudobné a umelecké menežovanie Korčaškárov.

     Chcem ešte spomenúť niečo z nášho účinkovania. Za 8 rokov našej existencie máme za sebou okolo 50 vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach. Spomeniem napr. účasť na regionálnej súťaži ľudových a speváckych skupín vo Svite, kde sme postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Zamutové. Myslím, že sme sa ani tam nestratili aj keď sme súťažili so skupinami, ktoré majú oveľa viacročné skúsenosti ako my. Minulý rok sme boli pozvaní aj za hranicu nášho okresu, a to do obce Rožňany na "Čerešňobranie", ale aj do Žakoviec na ich folklórne slávnosti. Tiež sme spievali v Levoči na Dňoch Majstra Pavla, v Spišskom Podhradí a samozrejme na domácej pôde - na Katarínskom folklórnom popoludní. Toto tradičné každoročné popoludnie je pre nás najdôležitejšie, nakoľko je to naše dieťa a vidíme to na hojnej účasti divákov a ich pozitívnych ohlasoch.

     Momentálne sme dospeli do štádia, kedy sme sa rozhodli, že naše dlhoročné skúsenosti a prácu zúročíme, a tak práve teraz nahrávame naše prvé CD. Veríme, že bude mať úspech a budeme ho počuť hrať z Vašich domácností a miestneho obecného rozhlasu. A nielen tam...

     Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.


                                                                                                                                   Za "Korčaškárov" Ján Grobarčík


Pozvánka na katarínske folklórne popoludnie dňa 19. 11. 2016

katarnskepopoludnie 2016


 

   

scan0001 scan0002

 


Folklórne slávnosti Spišský Hrušov