Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Streda, 11 Dec 2019

Cenník za prenájom

E-mail Tlačiť

Obec Jablonov ponúka občanom a širokej verejnosti prenájom novo zrekonštruovaných priestorov sály kultúrneho domu (KD), kuchyne a zasadačky. Je možné usporiadať rôzne kultúrno-spoločenske podujatia, svadby, stužkové, plesy, rodinné posedenia, kar a iné. K dispozícii je kuchyňa s príslušenstvom skladov. Personál do kuchyne a obsluhy si zabezpečuje usporiadateľ sám.

Cenník poplatkov podľa → smernice č.1/2013 (pdf.) o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku:

 Zhrnutie smernice

Cena pre občanov s trvalým pobytom v obci

Cena pre občanov s trvalým pobytom mimo obce

Kar

17 €

Drobné rodinné oslavy a spoločenské udalosti

17 € za KD + 7 € v zimných mesiacoch

12 € za zasadačku + 7 € v zimných mesiacoch

Reklamno-predajné akcie

17 € za KD + 7 € v zimných mesiacoch

12 € za zasadačku + 7 € v zimných mesiacoch

Poplatok za usporiadanie diskotéky, tanečnej zábavy ...

100 € + 17 € v zim. mesiacoch

200 € + 17 € v zim. mesiacoch

Poplatok za usporiadanie svadby

133 € + 17 € v zim. mesiacoch

200 € + 17 € v zim. mesiacoch

Poplatok za užívanie kuchyne  (napr. pečenie)

5 € / deň + spotreba energie

10 € / deň + spotreba energie

Poplatok za materiál kuchyne

0,03 € / kus

0,05 € / kus

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

2 €

Hlásenie o pohrebe 1-2 dni pred pohrebom (čas a miesto) a hlásenie: spomienka/rozlúčka (krátky životopis, rodina) na zosnulého/zosnulú v deň pohrebu

BEZ POPLATKU

Ak si pozostalá rodina praje vyhlásiť spomienku v miestnom rozhlase v deň pohrebu, je potrebné to nahlásiť a dohodnúť osobne v kancelárii obecného úradu minimálne dva dni vopred.

Pri každom druhu akcie sa platí za rozbitie a znehodnotenie materiálu kuchyne a príslušenstva KD vo výške ich nákupnej hodnoty .

Bližšie informácie a objednávky prijímame v kancelárii obecného úradu alebo na tel. čísle 053/4541363.