Tlačiť

Štatút obce Jablonov

Organizačný poriadok Obce Jablonov (pdf.)
Rozpočet obce na rok 2016 - 2018 (pdf.)
Rozpočet obce na rok 2015 - 2017 (pdf.)

 

2015    Záverečný účet Obce Jablonov (pdf.) 
Správa auditora: k IÚZ (pdf.) a ku KÚZ (pdf.)
Výročná správa Obce Jablonov (pdf.) 

2014 

Záverečný účet Obce Jablonov (pdf.)

Správa auditora: k IÚZ (pdf.) a ku KÚZ (pdf.)

Výročná správa Obce Jablonov (pdf.)


2013  Záverečný účet Obce Jablonov (pdf.)
Príloha: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Jablonov (pdf.)

2012  Záverečný účet Obce Jablonov (pdf.)
Príloha: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Jablonov (pdf.)

2011 Záverečný účet Obce Jablonov (pdf.)
Príloha: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Jablonov (pdf.)