Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 15 Okt 2019

Správne poplatky

E-mail Tlačiť

→ Zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov  


  • overenie podpisu
1,50 €
  • overenie fotokópie vysvedčenia, diplomu,...
1,50 €
  • vydanie potvrdenia
1,50 €
  • vydanie potvrdenia o TP

5,00 €

od poplatku sú oslobodené potvrdenia o trvalom pobyte pre vyhotovenie občianskeho preukazu - 15. ročných, potvrdenia pre sociálnu poisťovňu (o žití,...)

  • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

fyzická osoba 6,50 €,

právnická osoba 100,00 €

  • návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20 €
  • žiadosť o stavebné povolenie, povolenie na zmenu užívania stavby/odstránenie stavby/...
podľa typu stavby viď Zákon č. 286/2012 Z.z. (V.časť, položka 60, 61, 62)
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa typu stavby viď Zákon č. 286/2012 Z.z. (V. časť, položka 62a)