Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 10 Dec 2019
E-mail Tlačiť
Na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva č. 16/2013 zo dňa 22.3.2013 Obec Jablonov zverejňuje zoznam dlžníkov obce Jablonov.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (priniesť doklad o zaplatení), ďalších informácií, alebo O MOŽNOSTI SPLÁCANIA DLHU, informujte kanceláriu obecného úradu osobne! Obec Jablonov na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov je oprávnená začať voči dĺžnikovi daňové exekučné konanie za účelom vymáhania dlhu (zrážkami zo mzdy, zrážkami z dôchodkových dávok).

Obec Jablonov ďalej na základe uznesenia č. 5/2012 zo dňa 14.3.2012 prijatého obecným zastupiteľstvom nevydáva neplatičom potvrdenia a neposkytuje služby:

♦fax,

♦potvrdenia na účely príspevku na bývanie/hmotnú núdzu/o pobyte osoby/...,

♦prenájom priestorov KD/kuchyne/inventáru kuchyne/zasadačky,

♦overovanie podpisov a listín a pod.

 

P.č.

Priezvisko a meno

Daň za s. číslo

Spolu €

1.

Záhradníková Jana

1

7,77

2.

Klorusová Eva

1

3,18

3.

Orlovská Anna

1

1,65

4.

Boženko Michal

1

1,65

5.

Sokolský Pavel

3

3,21

6.

Pollák Ján

14

68,43

7.

Matvej Ján

20

241,08

8.

Molitorisová Janka

22

301,86

9.

Koterba Peter

22

5,43

10.

Košala Milan

51

131,92

11.

Boženko Michal

72

140,34

12.

Filip Peter

101

245,62

13.

Orlovský Jozef

110

28,07

14.

Orlovský Pavol

160

221,67

15.

Urban Róbert

161

37,65

16.

Pivovarniček Marián

191

86,92

17.

Stanko Štefan

196

244,95

18.

Kubičár Dušan

208

35,41

19.

Kurillová Darina

208

93,62

20.

Mišaga Ľubomír

250

157,92

21.

Holováč Ján

285

147,36

22.

Eliáš Vladimír

211/2

34,10

SPOLU:

2239,81

 

 

 

 

Rok

Obchodné meno

DzÚVP v € (daň z užívania verej. priestranstva

Spolu €

2009

Grobarčík Vladimír

39,84

39,84

2007

K.I.S., Levoča

199,16

597,52

2008

199,16

2009

199,20

SPOLU:

637,36


 

Zoznam dlžníkov rómskej osady k 28. 2. 2017

P.č.

Priezvisko a meno

Dlh v €

1.

Dirda Dušan

101,11

2.

Gažo Ján

209,82

3.

Gažo Karol

165,11

4.

Girga Martin

427,61

5.

Girgová Dana

86,17

6.

Girgová Eva

125,42

7.

Holub Ladislav

23,33

8.

Holub Miroslav

34,35

9.

Holub Ondrej

206,91

10.

Kačí Marek

25,80

11.

Kandráč Roman

35,28

12.

Kandráč Václav r. 57

146,17

13.

Kandráč Václav r. 83

165,68

14.

Kandráčová Alžbeta

214,09

15.

Krasl Jozef

126,24

16.

Mižigár Jozef

73,31

17.

Pecha Ivan

168,58

18.

Pecha Ladislav

121,69

19.

Pecha Peter

341,30

20.

Pecha Pavol r. 53

435,02

21.

Pecha Pavol r. 74

227,56

22.

Pišta Gejza st.

595,38

23.

Pišta Gejza ml.

217,31

24.

Pokuta Július

315,60

25.

Pokuta Ladislav r. 66

160,91

26.

Pokuta Roman r. 76

357,25

27.

Pokuta Vladimír

294,11

28.

Pokutová Lucia

77,39

29.

Pokutová Mária

15,11

30.

Pollák Martin

92,04

31.

Šandor Marián

8,50

32.

Šandor Jaroslav

14,64

SPOLU:

5608,79

 

 

 

Vypracovala: Katarína Fabianová

Dňa: 1. 3. 2017