Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 15 Okt 2019

Projekty

E-mail Tlačiť
Rok Názov projektu Žiadosť podaná na Požadované Stav/pridelené

2016


Kultúra v suchu

PSK

Námestie mieru 2, Prešov

4.800,-- 1.200,--
ČOV Jablonov

Environmentálny fond

Martinská 49, Bratislava

263.417,-- € žiadosť podaná
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ Jablonov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17, Bratislava

    -     2.000,--
Oprava veže požiarnej zbrojnice, fasády, omietok a podlahy

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

8.000,-- € zamietnuté
Rekonštrukcia budovy PZ susediacej s detským ihriskom

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

12.000,-- € zamietnuté
2015 Realizácia  programu spoločných opatrení v obci Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava 

815.430,51 € 815.430,51
ČOV Jablonov

Environmentálny fond

Martinská 49, Bratislava

263.417,-- € zamietnuté
Dodanie kamerového systému pre obec Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

 21.254,72 € zamietnuté
Rozšírenie kapacít MŠ

MŠVVaŠ SR

Stromová 1, Bratislava

250.000,-- € zamietnuté
Rekonštrukcia budovy PZ susediacej s detským ihriskom

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

8.000,-- € zamietnuté
Rozšírenie kapacít MŠ

MŠVVaŠ SR

Stromová 1, Bratislava

181.800,-- € zamietnuté
Kanalizácia a ČOV

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukurešťská 4, Bratislava

263.417,98 € zamietnuté
2014 Vybavenie kultúrneho domu Jablonov - stoly a stoličky

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

10.766,60 € 10.766,60 €
Detské ihrisko v obci Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

10.290,-- € 10.290,-- €
Kanalizácia a ČOV

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukurešťská 4, Bratislava

258.252,93 € zamietnuté
Rekonštrukcia dvoch objektov požiarnej zbrojnice

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

11.943,-- € 2.000,-- €
Kultúrne popoludnie - zachovávanie ľudových tradícií v obci Jablonov

PSK

 

2.900,-- € 1.550,-- €
2013 Prístrešky pre turistov a cykloturistov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

14.839,84 € 14.828,68 €
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Jablonov

PPA

Akademická 4, Nitra

28.137,36 € (bez DPH)  16.507,81 €
2012 Oprava strechy ZŠ - havarijná situácia

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

28.082,80 €

žiadosť podaná
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

253.936 €

zamietnuté
Modernizácia zrekonštruovanej kuchyne pri KD v Jablonove (umývačka riadu, zmäkčovač vody k umývačke riadu, elektrická smažiaca panvica)

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

5.448 €

žiadosť podaná
2011 Výmena poškodenej a opotrebovanej podlahy v KD Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

15.000 €

zamietnuté
Stavebné úpravy a nadstavba združeného objektu OCÚ a kultúrneho domu

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

312.864,12 €

312.864,12 €
Riešenie havarijnej situácie v ZŠ Jablonov (oprava chodby, triedy 0,1,4,5 ročník, počítačovej učebne, oprava dielne, chodby do riaditeľne, oprava strechy)

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

99.924,60 €

zamietnuté
2010 Výstavba viacúčelového športového ihriska s umelým trávnytým povrchom

Úrad vlády SR

splnomocnenec pre šport, Bratislava

39.832,70€

zamietnuté
Zriadenie oddychovej zóny - parku v objekte verejnej zelene v obci Jablonov

MP SR

Dobrovičova 12, Bratislava

10.185 €

zamietnuté
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

4.098 €

4.098 €
Rekonštrukcia a údržba objektov 2 požiarnych zbrojníc v obci Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

13.270 €

zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

3.895.000 €

zamietnuté
2009 Zriadenie oddychovej zóny - parku v objekte verejnej zelene v obci Jablonov

MP SR

Dobrovičova 12, Bratislava

105.441 SK/

3.500 €

zamietnuté
Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice v obci Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

7.470 €

zamietnuté
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

15.600 €

15.600 €
Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009 (plastové zvieratká, drevený domček, drevený koník s vozíkom, iné originálne predmety, encyklopédie, knihy, leporelá, didakt. pomôcky)

MŠ SR

Stromová 1, Bratislava

3.465 €

zamietnuté
Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

1.200.000 SK/

39.832,71 €

zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

10.019.000 SK/

332.570 €

zamietnuté
2008 Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

9.800.000 SK 3.000.000 SK
Výmenny cezhraničný pobyt detí a mládeže z obce Jablonov a z obce Gorzyce

NEFO PSK, n.f.

Jarková 41, Prešov

55.370 SK zamietnuté
Doplnenie knižného fondu v knižnici v obci Jablonov

MK SR 

Námestie SNP 33, Bratislava

47.700 SK zamietnuté
Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

1.200.000 SK zamietnuté
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (mikrovlné rúry, odšťavovač, chladnička, pracovný stôl, misy, kastróly, naberačky, strúhadlá, podnosy a iné)

MŠ SR

Stromová 1, Bratislava

125.000 SK  120.000 SK
Rekonštrukcia obecného úradu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

495.000 SK zamietnuté
2007 "Jablonovský podnik služieb"

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

640.000 Sk 640.000 Sk

Výstavba miestnej komunikácie a technickej vybavenosti pre indivuduálnu bytovú výstavbu Jablonov

(majer - vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia)

MV a RR SR

Prievozská 2/B, Bratislava

817.000 SK 817.000 SK

Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR 

Environmentálny fond

3.800.000 SK 3.800.000 SK

Rekonštrukcia elektrického vedenia v ZŠ Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

150.000 SK 150.000 SK
2006

Výstavba miestnej komunikácie a technickej vybavenosti pre individuálnu bytovú výstavbu Jablonov

(majer - vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia)

MV a RR SR

Prievozská 2/B, Bratislava

1.263.526 SK zamietnuté
Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

211.000 SK 150.000 SK
Čistá a zdravá voda (vodovod - rómska osada)

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

378.000 SK 300.000 SK
Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynofikácia kotolne v ZŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

695.000 Sk 695.000 SK
Obecné komunitné centrum (celková rekonštrukcia priestorov - šatní v KD, kancelársky nábytok, PC, tlačiareň, projektová dokumentácia) Fond sociálneho rozvoja 524.913,50 SK 417.289 SK
Rekonštrukcia obecného úradu (strechy a okien)

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

258.000 SK zamietnuté
2005 Zatraktívnenie okolia Unesco lokality prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Jablonov

Riadiaci orgán pre operačný program základná infraštruktúra

Špitálska 8, Bratislava

5.584,372 Sk zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR

Environmentálny fond

3.325.000 SK zamietnuté
2004 Rekonštrukcia kultúrneho domu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

500.000 SK zamietnuté
2003 Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR

Environmentálny fond

2.000.000 SK 2.000.000 SK