Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Streda, 11 Dec 2019

Verejné obstarávanie

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Jablonov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. 

P R O F I L   V E R E J N É H O   O B S T A R Á V A T E Ľ A:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO:00329193

DIČ: 2020727687

Bankové spojenie: VÚB Spišské Podhradie, č.ú. 27129592/0200

Kontakt:

Obec Jablonov

053 03 Jablonov 165

Tel.: 053/45 413 63, Fax: 053/45 413 63, mobil: 0915 783 698

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Internetová adresa: www.jablonov.sk


 Informácia o zadávaní zákazky (podľa § 9 ods. 9)

Názov zákazky  Podmienky Plánovaný dátum zadávania zákazky: Dátum zverejnenia informácie: Informácia o výsledku  
r. 2017
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny Eternit (pdf.) viď. informácia

21. 02. 2017 -

15. 03. 2017

21. 02. 2017 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
r. 2016
Dodanie stavebných prác - rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jablonov (pdf.) Podrobné informácie poskytne starosta obce na mieste obhliadky.

08. 06. 2016 -

14. 06. 2016

07. 06. 2016 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
Dodanie traktorovej kosačky (pdf.) viď. výzvy

08. 06. 2016 -

22. 06. 2016

07. 06. 2016 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jablonov (pdf.) Podrobné informácie poskytne starosta obce na mieste obhliadky. 

23. 04. 2016 -

02. 05. 2016

22. 04. 2016 Nedoručená žiadna cenová ponuka
Úprava a prestavba hasičskej striekačky (pdf.) viď. výzva

22. 03. 2016 - 

04. 04. 2016

22. 03. 2016 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
r. 2015
Betlehem v obci Jablonov (pdf.) viď. výzva

08. 12. 2015 -

15. 12. 2015

04. 12. 2015 Prieskum trhu
Realizácia vysprávok miestnych komunikácií v obci Jablonov (pdf.) Podrobné informácie poskytne starosta obce na mieste stavby.

26. 09. 2015 - 

09. 10. 2015

25. 09. 2015 Nedostatočný počet doručených cenových ponúk
Dodanie kamerového systému pre obec Jablonov - výzva (pdf.) viď. výzva

08. 06. 2015 -

12. 06. 2015

08. 06. 2015 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
Výroba, dodanie a montáž 3 ks dverí - KD (pdf.) Podrobné informácie poskytne starosta obce na mieste stavby.

29. 05. 2015 -

09. 06. 2015

28. 05. 2015 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
Realizácia podlahového kúrenia v KD v Jablonove (pdf.) Podrobné informácie poskytne starosta obce po osobnom dohovore

26. 02. 2015 -

04. 03. 2015

25. 02. 2015 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
r. 2014
Rekonštrukcia strechy Požiarnej zbrojnice súp. č. 41 (pdf.) Podrobné informácie poskytneme pri obhliadke budovy (foto)

6. 11. 2014 -

14. 11. 2014

5. 11. 2014 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)

Dodanie okien a dverí - budova súp. č. 139 (pdf.) 

Informácia (pdf.) 31. 8. 2014 20. 8. 2014 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)
Elektroinštalácia v budove súp. č. 139 (pdf.) Projektová dokumentácia dostupná na Obecnom úrade v Jablonove 31. 8. 2014 20. 8. 2014 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie (pdf.)

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9:

Názov   pridelený   zákazke

Informácia o zadávaní zákazky v pdf.

Výzva na predkladanie ponúk v pdf. Zverejnené dňa Informácia o výsledku (pdf.)
 • Detské ihrisko v obci Jablonov   Výzva na predloženie ponuky - ihrisko  09. 10. 2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie
 • Vybavenie kultúrneho domu Jablonov  Výzva na predloženie ponuky - vybavenie KD  09. 10. 2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie 
Filter názvu 
Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2016 354
2 Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2015 620
3 Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2014 1000
4 Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2013 1475
5 Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2012 1811