Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

You are here: Úvod » Samospráva » Zastupiteľstvo(á) a komisie
Utorok, 15 Okt 2019

Obecné zastupiteľstvo(á) a komisie

E-mail Tlačiť

Poslanci obecného zastupiteľstva (2014-2018):


Mgr. Bileková Dominika  
Ing. Burik Anton 
Glevický Ľubomír 
Grobarčík Ján 
Mgr. Kožušková Eliška
Ing. Nič Tomáš 
Ing. Šandala Miroslav


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.:


predseda: Mgr. Dominika Bileková

členovia: Ján Grobarčík, Ing. Tomáš Nič

 

Komisia verejného poriadku:


predseda: Ing. Tomáš Nič

členovia: Ľubomír Glevický, Ing. Miroslav Šandala

 

Komisia výstavby:


predseda: Ing. Miroslav Šandala

členovia: Ľubomír Glevický, Ján Grobarčík

 

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:


predseda: Mgr. Eliška Kožušková

členovia: Ing. Anton Burik, Ing. Tomáš Nič

 

Školská rada:


predseda: Ing. Tomáš Nič

členovia: Ing. Anton Burik, Ján Grobarčík, Mgr. Eliška Kožušková

 

Redakčná rada (Jablonovský občasník):


predseda: Ing. Anton Burik

členovia: Mgr. Dominika Bileková, Katarína Fabianová

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE JABLONOV V PREDOŠLÝCH VOLEBNÝCH OBDOBIACH

Poslanci OZ

2010-2014:

Poslanci OZ

2006-2010:

Poslanci OZ

2002-2006:

Poslanci OZ

1998-2002:

Poslanci OZ

1994-1998:

Mgr. Bartková Eva Mgr. Berková Otília  Ing.  Dzurilla František Benko František Benko František
Blaško Štefan Ing.  Fabiánová Monika Košala Pavol Grobarčík Ján Bilek Ján
Glevický Ľubomír Glevický Ľubomír Mgr.  Lazorová Mária Chlebový Ján Buríková Mária
Grobarčík Ján Lazor Peter  Miko Milan Kožuško Peter Ing. Dzurilla František
Korchňák Ľubomír Nič Ľudovít Olej Ondrej Maček Jozef Glevický Milan
Nič Ľudovít Ing. Šandala Miroslav Pitko Štefan Miko Milan Jurečková Anna
Olej Ondrej Uhrín Ján Uhrín Ján Molčan Ondrej Kožuško Peter
 x  x  x Mucha Šimon Lazorová Mária
Nič Ľudovít Molčan Ján
Olej Ondrej Nič Ľudovít
Ing. Šandala Miroslav Olej Ondrej
Uhrín Ján Uhrín Ján